location-pin phone-receiver signs svg-defsnulltelephone web

AKTUALNOŚCI

Kolejny rekordowy kwartał w hipotekach mimo zmian w regulacjach

Wartość portfela czynnych kredytów hipotecznych przekroczyła w III kw. 2021 r. barierę 500 mld zł. Do końca września uruchomiono kredyty na kwotę ponad 63,3 mld zł, co oznacza, że przebity został już zeszłoroczny wynik.

Najnowszy raport AMRON-SARFiN podsumowuje trzeci kwartał na rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Po raz kolejny odnotowano dynamiczne wzrosty. Jest już pewne, że cały rok zakończy się wynikiem ponad 80 mld zł udzielonego finansowania, co oznaczać będzie rekord w historii kredytów mieszkaniowych. Jak wskazuje w podsumowaniu opracowania Jacek Furga, dalsze losy rynku zależne będą jednak w dużej mierze od polityki pieniężnej.

Przypomnijmy, że trzeci kwartał roku zaczął się od zmian w regulacjach obowiązujących banki. Nowa wersja Rekomendacji S przyniosła m.in. obowiązek zaoferowania kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem oraz ostrzejsze zasady oceny zdolności kredytowej (bazujące na skróconym okresie spłaty). Nie zmieniło to jednak znacząco wyników – po raz kolejny przebite zostały rekordy ustanowione w poprzednim kwartale.

W III kw. 2021 r. liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 68,5 tys., czyli o 2 proc. więcej niż w okresie od kwietnia do końca czerwca. W porównaniu do analogicznego okresu naznaczonego pandemią 2020 r. wzrost był imponujący – o 40 proc.

Do kredytobiorców trafiło 23,2 mld zł finansowania, o 4,94 proc. więcej niż w II kwartale roku i aż o 64,2 proc. więcej niż w III kw. 2020 r.

 

 

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego w złotych zbliżyła się do poziomu 340 tys. zł i była o 2,88 proc. wyższa niż w II kw. 2021 r. Rosnący wskaźnik był wynikiem tendencji na rynku mieszkaniowym – nieruchomości w dalszym ciągu drożały. Pociągnęło to za sobą zmiany w strukturze wielkości kredytów. Największą zmianę odnotowano w przypadku kredytów mieszczących się w przedziale od 500 tys. zł do 1 mln zł. Ich udział wzrósł o 1,15 pp.

 

Ponad 51 proc. nowych umów kredytowych przewidywało w III kw. roku wkład własny w przedziale od 20 do 50 proc. Zmiany w strukturze wskaźnika LTV nie były już tak dynamiczne, jak w poprzednich okresach. Po dłuższym czasie kurczenia się udziałów kredytów z najniższym wkładem własnym, w ostatnim zakończonym kwartale ich udział powiększył się o 0,76 pp. i wyniósł 30,06 proc.

 

Nieco zmalało znaczenie rynku warszawskiego, który w poprzednich kwartałach odpowiadał za coraz większą część nowo podpisywanych umów. W III kwartale 2021 r. udział Warszawy w strukturze wszystkich nowo udzielonych kredytów w Polsce wyniósł 48,81 proc. i był mniejszy o 2,17 pp. niż w poprzednim kwartale.

Źródło: www.bankier.pl
Centrum Finansowe EFEKT S.C.
Joanna Matyszewska, Adam Gierszewski
Al. Bayeux 22, 89-600 Chojnice
tel/fax: +48 52 39 77 000 e-mail: biuro@efekt-chojnice.pl