location-pin phone-receiver signs svg-defsnulltelephone web

AKTUALNOŚCI

LINK4 Dziecko – poznaj lepiej nasze ubezpieczenie!

Ubezpieczenie Link4dziecko to pakiet, który możesz samodzielnie zbudować ze wskazanych poniżej ubezpieczeń.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Kosztów Leczenia i Poważnego Zachorowania zapewni świadczenie w przypadku nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem będzie wstrząśnienie mózgu, uszczerbek na zdrowiu, śmierć lub hospitalizacja Twojego dziecka. Otrzymasz świadczenie także w przypadku, gdy Twoje dziecko zachoruje na sepsę lub inwazyjną chorobę pneumokokową.

Link4 zwróci Ci również koszty zakupu leków przepisanych przez lekarza, niezbędnych do przywrócenia zdrowia Twojemu dziecku, związanych z chorobą spowodowaną ugryzieniem lub ukąszeniem przez owada.

Oferujemy również ubezpieczenia Assistance: ubezpieczenie organizacji i świadczenia pomocy w zdarzeniach ubezpieczeniowych – Assistance zdrowie oraz ubezpieczenie organizacji i świadczenia pomocy w zdarzeniach ubezpieczeniowych – Assistance Szybka Pomoc.

Pamiętaj, żeby sprawdzić w OWU i polisie, jaki jest szczegółowy zakres ochrony i jak definiujemy poszczególne zdarzenia.

Centrum Finansowe EFEKT S.C.
Joanna Matyszewska, Adam Gierszewski
Al. Bayeux 20, 89-600 Chojnice
tel/fax: +48 52 39 77 000 e-mail: biuro@efekt-chojnice.pl