location-pin phone-receiver signs svg-defsnulltelephone web

AKTUALNOŚCI

Kredyty hipoteczne nie zwalniają – szykuje się dobry rok

Po doskonałym pierwszym kwartale 2017 r. sprzedaż kredytów hipotecznych nie wykazuje oznak spowolnienia. Bankom udało się powtórzyć wynik z pierwszych trzech miesięcy roku, chociaż w ofercie nie było już „Mieszkania dla młodych”. To może oznaczać, że cały rok bankowcy będą mogli zaliczyć do rekordowo udanych.

Tylko 411 kontraktów – o tyle mniej nowych kredytów mieszkaniowych udzielono w II kwartale 2017 r. w stosunku do pierwszych trzech miesięcy roku. Wyniki branży podsumowane w najnowszej edycji raportu AMRON-SARFiN wskazują, że wbrew wcześniejszym prognozom, wykorzystanie środków z programu „Mieszkanie dla młodych” nie spowodowało zmniejszenia zainteresowania klientów finansowaniem nieruchomości.

Banki utrzymały sprzedaż na poziomie z I kw. mimo braku dopłat „Mieszkanie dla młodych” (YAY Foto)

W okresie od kwietnia do czerwca 2017 r. banki podpisały łącznie 49 827 nowych umów, czyli zaledwie o 0,82 proc. mniej niż w I kwartale. Wyraźnie wzrosła natomiast kwota zaciąganych zobowiązań – kredytobiorcy wykorzystali 11,6 mld zł, o 6,14 proc. więcej niż w okresie od stycznia do końca marca. Zarówno pod względem liczby kontraktów, jak i ich wartości, II kwartał był lepszy niż analogiczny okres w 2016 r.

Wartość i liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w okresie II kw. 2016 r. – II kw. 2017 r.
Wartość i liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w okresie II kw. 2016 r. – II kw. 2017 r. (AMRON-SARFiN)

Kredytobiorcy pożyczają więcej

Średnia wartość złotowego kredytu mieszkaniowego w II kwartale 2017 r. wyniosła 233,1 tys. zł i wzrosła o ponad 7 proc. kwartał do kwartału. Trend ten znalazł odbicie również w strukturze wartościowej nowych zobowiązań. Udział kredytów na kwotę poniżej 100 tys. zł obniżył się o 1,62 pp., do 12,8 proc.

Struktura nowo udzielonych kredytów według wysokości kredytu w II kw. 2017 r.
Struktura nowo udzielonych kredytów według wysokości kredytu w II kw. 2017 r. (AMRON-SARFiN)

Jeszcze większy spadek odnotowano w najpopularniejszej kategorii – kredytów od 100 do 200 tys. zł – o 1,86 pp. W dalszym ciągu ten przedział odpowiada za największą część akcji kredytowej – 35 proc. umów.

Połowa nowych kredytów z niskim wkładem własnym

Od początku roku obowiązuje narzucony przez nadzór wymóg minimalnego wkładu własnego na poziomie 20 proc. KNF pozostawił jednak bankom furtkę – tylko 10 proc. ceny nieruchomości musi zostać pokryte ze środków klienta.

Struktura wskaźnika LtV dla nowo udzielonych kredytów w II kw. 2017 r.
Struktura wskaźnika LtV dla nowo udzielonych kredytów w II kw. 2017 r. (AMRON-SARFiN)

Z danych AMRON-SARFiN wynika, że kredytobiorcy korzystają z tej możliwości. Co więcej, udział kredytów ze wskaźnikiem LTV powyżej 80 proc. wyraźnie wzrósł w stosunku do pierwszego kwartału. 49,1 proc. nowych umów, o 4,66 pp. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach roku, to zobowiązania z niskim wkładem własnym.

Nadal dominują kredyty zaciągane na okres od 25 do 35 lat. Ich udział w nowych umowach wyniósł 62,4 proc. i był nieco niższy (o 0,83 pp.) niż w I kwartale. Przybyło natomiast chętnych na zobowiązania spłacane przez ponad 35 lat. Stanowiły one 3,42 proc. nowych kontraktów, o 0,36 pp. więcej niż w poprzednim kwartale.

Wartość nowo udzielonych kredytów w największych miastach w II kw. 2017 r.
Wartość nowo udzielonych kredytów w największych miastach w II kw. 2017 r. (AMRON-SARFiN)

Analitycy AMRON zwracają uwagę, że istotnie wzrósł udział Warszawy w strukturze nowych kredytów hipotecznych. W II kwartale za ponad 42 proc. kontraktów odpowiadała właśnie stolica. W stosunku do poprzednich trzech miesięcy oznacza to wzrost o 4,28 pp.

Będzie rekordowy rok w hipotekach?

Doskonałe wyniki z początku 2017 r. na rynku kredytów hipotecznych przypisywano w części popularności produktów z dopłatą „Mieszkanie dla młodych”. Można było oczekiwać, że wraz z wyczerpaniem się środków na dofinansowanie zainteresowanie hipotekami nieco ostygnie. Tak się jednak nie stało.

Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP, dr Jacek Furga, wskazuje we wstępie do najnowszego raportu, że nowe okoliczności mogą skłaniać do rewizji zbyt pesymistycznych prognoz. Utrzymujący się popyt na kredyty wraz ze stabilnymi cenami nieruchomości, rekordowo niskimi stopami procentowymi i wyraźnym ożywieniem zakupów inwestycyjnych na wynajem to czynniki, które zapowiadają doskonały rok. Banki mogą w całym 2017 r. przekroczyć próg 200 tys. nowych umów i 40 mld zł finansowania, a to oznaczałoby najlepszą koniunkturę od sześciu lat.

Źródło: www.bankier.pl

 

Centrum Finansowe EFEKT S.C.
Joanna Matyszewska, Adam Gierszewski
Al. Bayeux 20, 89-600 Chojnice
tel/fax: +48 52 39 77 000 e-mail: biuro@efekt-chojnice.pl